• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Galerija

mHE Čardak

Investitor: EBH d.o.o. Sarajevo
Instalisani protok: Q = 3 x 2,2 = 6,6 m3/s
Neto pad: Hn = 21,6 m
Instalisana snaga: P = 3 x 385 = 1155 kW
Tip turbine: Francis horizontalna
Lokacija: Zavidovići, BiH
Ugovor: Elektromašinska,i hidromehanička i elektroenergetska oprema
Vrijednost ugovora: 1.956.000,00 KM

Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...