• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Galerija

mHE Žiraja

Investitor: mHE Megaelektrik d.o.o. Banja Luka
Instalisani protok: Q=1,30 + 0,70 m3/s
Neto pad: Hn=50 m
Instalisana snaga: P=575 + 310 = 885 kW
Tip turbine: Francis horizontalna
Lokacija: Teslić, BiH
Ugovor: Elektromašinska, hidromehanička i elektroenergetska oprema
Vrijednost ugovora: 889.030,00 KM

 

Zadnje novosti

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...

SE Sami promet

Investitor: Sami promet d.o.o., ...

TS Željezara ilijaš

Investitor: Prevent d.o. Sarajev ...