• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Galerija

mHE Crima

Investitor: ECO CRIMA d.o.o. Prozor
Instalisani protok: Q = 0,350 m3/s
Neto pad: Hn = 223 m
Instalisana snaga: P = 2 x 660 kW
Tip turbine: Pelton horizontalna
Lokacija: Prozor, BiH
Ugovor: Elektromašinska, hidromehanička i elektroenergetska oprema
Vrijednost ugovora: 860.000,00 KM

Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...