• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Galerija

mHE Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Konjic 
Instalisani protok: Q = 0,53 m3/s 
Neto pad: Hn = 211,9 m 
Instalisana snaga: P = 920 kW 
Tip turbine: Pelton horizontalna 
Lokacija: Bradina, BiH 
Ugovor: Elektromašinska,i hidromehanička i elektroenergetska oprema 
Vrijednost ugovora: 1.050.000,00 KM 
 

Zadnje novosti

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...

SE Sami promet

Investitor: Sami promet d.o.o., ...

TS Željezara ilijaš

Investitor: Prevent d.o. Sarajev ...