• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Galerija

mHE Mošćani

Investitor: Comprex d.o.o. Sarajevo
Instalisani protok: Q = 0,5 m3/s
Neto pad: Hn = 178 m
Instalisana snaga: P = 750 kW
Tip turbine: Pelton horizontalna
Lokacija: Mehurid, Travnik, BiH
Ugovor: Elektromašinska, elektroenergetska i hidromehanička oprema
Vrijednost ugovora: 690.000,00 KM

 

Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...