• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Galerija

mHE Murdhari 1

Investitor: Hydroenergy shpk Tirana
Instalisani protok: Q = 2 x 1,0 = 2,0 m3/s
Neto pad: Hn = 175 m
Instalisana snaga: P = 2 x 1540 kW
Tip turbine: Pelton horizontalna
Lokacija: Tirana, Albanija 
Ugovor: Elektromašinska i hidromehanička oprema 
Vrijednost ugovora: 852.000,00 EUR 

Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...