• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Galerija

mHE Sastavci

 
Investitor: Paloč d.o.o. G. Vakuf 
Instalisani protok: Q = 0,6 m3/s 
Neto pad: Hn = 155,3 m 
Instalisana snaga: P = 800 kW 
Tip turbine: Pelton horizontalna 
Lokacija: Gornji Vakuf, BiH 
Ugovor: Elektromašinska, elektroenergetska i hidromehanička oprema 
Vrijednost ugovora: 702.000,00 KM 
 

Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...