• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Galerija

mHE Sućeska 1 i 2

Investitor: ERS male hidroelektrane d.o.o. Banja Luka
Instalisani protok: Q = 2 x 0,7 m3/s
Neto pad: Hn = 163,4 m
Instalisana snaga: P = 2 x 920 kW
Tip turbine: Pelton
horizontalna Lokacija: Rudo, BiH 
Ugovor: Elektromašinska,i hidromehanička i elektroenergetska oprema
Vrijednost ugovora: 1.775.600,00 KM 

Zadnje novosti

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...

SE Sami promet

Investitor: Sami promet d.o.o., ...

TS Željezara ilijaš

Investitor: Prevent d.o. Sarajev ...