• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Novosti


Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon mHE Mišnića potok, instalisane snage 300 kW. Investitor je kompanija Simes Inženjering iz Podgorice. Kompletna isporuka elektromašinske, hidromehaničke i elektroenergetske opreme uradila je grupacija bosanskohercegovačkih kompanija: Banstroj - Banovići, Bičakčić – Sarajevo i Automatika – Živinice.

U toku su funkcionalna ispitivanja i probni pogon mHE Mišnića potok.

 
Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...