• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Novosti


U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik.

Kompletna isporuka elektromašinske, hidromehaničke i elektroenergetske opreme uradila je grupacija bosanskohercegovačkih kompanija: Banstroj – Banovići, Bičakčić – Sarajevo, Valter elektro – Sarajevo i Automatika – Živinice.

Građevinske radove izvela je kompanija Radis – Istočno Sarajevo

U toku su funkcionalna ispitivanja i probni pogon mHE Krupac.

 

Investitor:                           SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik

Instalisani protok:            Q = 2 x 1,1 m3/s

Neto pad:                            Hn=36 m

Instalisana snaga:             2 x 700 kW

Tip turbine:                        Francis horizontalna

Lokacija:                               Krupac, Istočno Sarajevo

Ugovor:                                Elektromašinska, hidromehanička i elektroenergetska oprema

 
Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...