• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

Novosti


Završetak radova na mHE Kordići

Završetak radova na mHE Kordići

 

Investitor:                           PRO-EL d.o.o. Bugojno

Lokacija:                               Rijeka Bunta, općina Bugojno

Snaga:                                   2 x 380 kW

Protok:                                 0,5 m3/s

Pad:                                       56,6 m

Očekivana proizvodnja: 2 GWh

Generalni izvođač:           Bičakčić d.o.o. Sarajevo

Građevinski radovi:         Radis d.o.o. Istočno Sarajevo

Isporučilac cijevi:              Poliester Priboj

Turbine:                               Banstroj d.o.o. Banovići

Generatori:                        Sever Subotica

Automatizacija:                 Automatika d.o.o. Banovići

Elektroenergetika:          Valter Elektro d.o.o. Sarajevo

 18.12.2015, Sarajevo

Zadnje novosti

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...

SE Sami promet

Investitor: Sami promet d.o.o., ...

TS Željezara ilijaš

Investitor: Prevent d.o. Sarajev ...