• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

O nama


Misija

BIČAKČIĆ  d.o.o. pruža usluge projektiranja, inženjeringa i konsaltinga u elektroenergetskom sektoru.

BIČAKČIĆ d.o.o. je vodeća kompanija u poslovnom holdingu u kome zajedno sa partnerskim kompanijama, podizvođačima, ugovornim i autorskim ekspertima nudi realizaciju najsloženijih elektroenergetskih projekata po principu “ključ u ruke”.

U oblasti projektiranja nudimo kompletnu uslugu: fizibiliti studiju sa idejnim projektom, okolišnu studiju, elaborate priključka i glavne projekte svih faza ovjerenih od strane licenciranih projektanata.

U oblasti inženjeringa podstićemo domaću proizvodnju i učesnik smo u proizvodnji bosanskohercegovačkih turbina (Francis i Pelton do 2 MW) koje su po našoj slobodnoj procjeni danas tehnički najzahtjevniji proizvod u Bosni i Hercegovini, a razvijen u vlastitoj produkciji. Zastupamo renomirane danske, finske i češke proizvođače vjetroturbina.

U oblasti mašinskog projektiranja u BEGROUP d.o.o. gdje smo 50% vlasnici razvijamo projektiranje mašinskih konstrukcija i alata za obradu limarije u automobilskoj industriji za vodeće njemačke proizvođače automobila ( DaimlerChrysler, Volkswagen, BMW ) na licenciranom CATIA V5 softveru.

Naša misija je da svojim radom oplemenimo život i prostor, poboljšamo uslove okoline, unaprijedimo energetsku efikasnost i da radimo za dobrobit društva, uposlenih i kupaca.

Kompetentnost naših zaposlenika nam omogućava da na zahtjeve investitora (kupca) odgovorimo kvalitetnim radom obezbjeđujući kompaniji stalni rast i profit. Naši zaposlenici i naši partneri su naš najznačajniji resurs za koje obezbjeđujemo kvalitetnu radnu sredinu, sigurne uslove rada i kontinuirano obrazovanje.


O nama

Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...