• +387 33 25 91 70
  • edhemb@bih.net.ba

O nama


Politika kvaliteta

Priroda i vrsta djelatnosti  firme BIČAKČIĆ d.o.o. upućuje na stalnu komunikaciju i saradnju sa kupcima. Kroz konsalting u našoj ponudi naše kupce vodimo kroz složene administrativne procedure do potpune realizacije projekta, obezbjeđujemo dvogodišnji garantni period a nudimo i redovne godišnje servise i održavanja nakon isteka garantnog perioda. Naša briga o kupcu je kontinuirana a cjelovito i potpuno zadovoljenje zahtjeva i potreba korisnika je osnovni cilj politike kvaliteta.

 

Kako bi kupce i korisnike naših proizvoda uvjerili u sposobnost kompanije da potpuno ispuni njihova očekivanja, Direktor društva i svi uposlenici BIČAKČIĆ d.o.o. će preduzimati sve potrebne aktivnosti da izgrađeni objekti i isporučena oprema u potpunosti zadovolje specificirane zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca, kao i sve zahtjeve u pogledu kvaliteta sadržanom u specificiranim referentnim, nacionalnim i internacionalnim standardima.

Istovremeno će biti uspostavljena čvrsta poslovna saradnja sa našim partnerima i dobavljačima zasnovana na profesionalnom odnosu uz obostranu korist i zadovoljstvo.

 

Uvođenjem sistema upravljanja kvalitetom cijenim da se mogu realizirati i ostali ciljevi:

-      Povećanje obima proizvodnje svake godine u odnosu na prethodnu,

-      Povećanje profita kroz smanjenje troškova poslovanja,

-      Povećanje radne motivacije i životnog standard uposlenika,

-      Puna dugoročna harmonizacija odnosa sa partnerskim firmama i dobavljačima,

-      Pružati usluge visokog kvaliteta i stalno ih poboljšavati,

-      Poštovati rokove i ugovorene cijene,

-      Prepoznavati promjene, trendove i rizike u poslovanju i brzo se prilagođavati.

 

Direktor društva i svi uposlenici BIČAKČIĆ d.o.o. su čvrsto opredjeljeni i obavezni da striktno provode politiku kvaliteta.


O nama

Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...