• +387 33 25 91 70
 • edhemb@bih.net.ba

Trafo stanice


Trafo stanice

GLAVNI PROJEKTI TS

 

1.       TS 10(20)/0,4 kV 1000+630 kVA UNIONINVEST PLASTIKA

2.       TS 35/10 kV 4000 kVA AKOVA IMPEX VISOKO

3.       TS 10/0,4 kV 3X1250 kVA AKOVA IMPEX VISOKO

4.       TS 10/0,4 kV 400 kVA AKOVA IMPEX VISOKO

5.       STS 10(20)/0,4 kV 50 kVA REZERVOAR BREZICE

6.       TS 10(20)/0,4 kV 2x1000 kVA AVAZ ROTO PRESS

7.       TS 10(20)/0,4 kV 630 kVA Otoka Meandar za UNIGRADNJU DD SARAJEVO

8.       TS 10(20)/0,4 kV 630 kVA Megamix Sarajevo Sarajevo

9.       TS 35/10(20) kV 2 x 4000 kVA za Tehel Sarajevo i Amitea Mostar

10.   TS 10(20)/0,4 kV 3 x 1000 kVA Sany Grand City za EGW Sarajevo

 

 ISPORUKA OPREME MONTAŽA I PUŠTANJE U POGON TS

 

 1. TS 10(209 /0,4 kV 1000+630 kVA UNIONINVEST PLASTIKA
 2. TS 35/10 kV 4000 kVA I TS 10/0,4 kV 3X1250 kVA AKOVA IMPEX VISOKO
 3. TS 10(20)/0,4 kV 400 kVA SA AGREGATOM INKUB. STANICA  AKOVA  IMPEX VISOKO
 4. TS  10/0,4 kV 630 kVA OPĆINA SANSKI MOST
 5. TS 10(209/0,4 kV 2X630 kVA 2 KOM TERME ILIDŽA
 6. TS 10(20) /0,4 kV 3X1000 kVA PREVENT VISOKO
 7. STS 10(20)/0,4 kV 50 kVA T AND M VISOKO
 8. STS 10(20) /0,4 kV 160 kVA KLEJTON HADŽIĆI
 9. TS 10(20)/0,4 kV 250 kVA MELAIN ILIDŽA
 10. TS 10(20)/0,4 kV 630 kVA Megamix Sarajevo Sarajevo
 11. TS 35/10(20) kV 2 x 4000 kVA za Tehel Sarajevo i Amitea Mostar
 12. TS 10(20)/0,4 kV 3 x 1000 kVA Sany Grand City za EGW Sarajevo
 13. TS 10(20)/0,4 kV 630 kVA  Pršljanica 2 za Vesna-S Bugojno
 14. TS 10(20)/0,4 kV 630 kVA Podstinje za Eskimo S2 Travnik
 15. TS 10(20)/0,4 kV 400 kVA Farma za Akova impex Visoko
 16. TS 10(20)/0,4 kV 630 kVA Vileška za Eskimo S2 Travnik
 17. TS 10(20)/0,4 kV 2 x 1000 kVA Avaz Roto pres Sarajevo
 18. TS 10(20)/0,4 kV 1000 kVA Hum za Eskimoo S2 Travnik


Zadnje novosti

U pogon puštena mHE Krupac 2 x 700 kW na rijeci Željeznici u Istočnom Sarajevu

Investitor je SAS d.o.o. Priboj općina Ugljevik. Komp ...

Novi uspjeh bosanskohercegovačkih kompanija.

U općini Mojkovac u Crnoj Gori puštena je u pogon ...

mHE Veliki Duboki Potok

Investitor: DF Gradnja d.o.o. Ko ...

SE Alim

Investitor: Alim d.o.o. Visoko ...

TS HAK Tuzla

Investitor: Energoinvest d.d. Sa ...